Untitled-1

Van samen werken
naar samenwerken

Van samen werken
naar samenwerken

Van samen werken naar
samenwerken

Wat zo’n 60 jaar geleden begon met een tweetal boerderijen, is vandaag uitgegroeid tot een flink uit de kluiten gewassen ‘Quirynen Groep’. De nood aan een efficiëntere, meer duurzame en hedendaagse landbouw lag aan de basis van de huidige samenwerking tussen de broers Frank en Bart en hun neef Jimmy. Een samenwerking die zo blijkt enkel maar winnaars kent.
In de jaren zestig van de vorige eeuw startten de broers Karel en Louis Quirynen ieder een eigen boerenbedrijf. Eerst varkens, later kwamen er vleeskalveren en melkvee bij. Af en toe werd er samengewerkt, op maat van het bedrijf. Maar meestal konden ze het wel alleen af.
In de jaren ’90 zien de vaders hun levenswerk verdergezet worden door hun zonen. Jimmy, zoon van Karel, en Frank en Bart, zonen van Louis nemen het roer over. Vandaag runnen ze het bedrijf samen met hun echtgenotes, enkele kinderen en zo’n 135 medewerkers.
Traktor en graan

Enkel voordelen

Door de jaren heen merkte de familie Quirynen steeds meer dat samenwerken veel voordelen opleverde. Meer zelfs, het werd een noodzaak om te overleven. De landbouw van vandaag is immers niet meer dezelfde als die van Karel en Louis. De uitdagingen op vlak van milieu, technologie, dierenwelzijn, duurzaamheid enz. zijn immers groter dan ooit. De handen werden zo definitief in mekaar geslagen, de Quirynen Groep zag het levenslicht.

Logische groei

Stap voor stap groeide de Quirynen Groep uit tot een bedrijvencluster die haar roots trouw bleef met Quirynen Dairy Farming (QDF, onder leiding van Frank) dat vandaag zo’n 5 000 stuks melkvee en vleeskalveren telt.
In 2008 ontstond Quirynen Energy Farming (QEF) als oplossing voor de toenemende mestoverschotten. Met een biogasinstallatie speelden ze in die dagen een pioniersrol en zorgden ze ervoor dat de eigen mest verwerkt kon worden. Dit levert vandaag niet alleen energie (elektriciteit en warmte) op voor de eigen bedrijven maar ook groene stroom voor zo’n 20 000 gezinnen. En een daarbij horende daling van de CO2-uitstoot.
Enkele jaren later, in 2011, werd de familie aandeelhouder van Fertikal, een producent van organische meststoffen gevestigd in de Antwerpse haven (Kallo). Dit bedrijf wordt vanuit de groep door Jimmy opgevolgd. Hier wordt onder andere het digestaat, het restproduct van de biogasinstallatie, verwerkt tot organische meststoffen. Jaarlijks wordt er 60 000 ton naar 45 landen geëxporteerd. Deze duurzame en ecologische meststoffen zorgen zo wereldwijd voor een gezonde bodem en een kwaliteitsvolle groei.
Deze meststoffen worden ook gebruikt door Quirynen Agri Farming (QAF), de akkerbouwtak van de familie onder leiding van Frank. Hier worden groenten zoals wortelen, schorseneren en bonen geteeld en voedergewassen zoals voederbieten, gras en maïs die door de eigen runderen verorberd worden.
Dankzij dit hoogwaardige voeder geven de melkrunderen jaarlijks zo’n 11 miljoen liter melk. Melk dat binnen de 24u. verpakt of verwerkt wordt in de zuivelfabriek van de Hollebeekhoeve in Kruibeke. De Hollebeekhoeve, in 2016 toegetreden tot de groep en onder leiding van Bart, is sinds jaren gekend voor smaakvolle zuivelproducten van de allerhoogste kwaliteit. Of het nu over verse boerderijmelk, yoghurt, room of vers ijs gaat, al deze producten vinden gretig aftrek bij zowel de (hobby)kok als de professionele barrista, ijsbereider of grootverwerkers.
homepage
homepage

Circulaire landbouw als rode draad

Niet alleen de groep Quirynen groeide, ook het besef dat een gezonde, toekomstgerichte en rendabele landbouw circulair zal zijn, werd alleen maar groter. Schaarse grond, strenge normen, de toenemende aandacht voor duurzaamheid,… zorgde ervoor dat de familie Quirynen een pioniersrol op zich nam. En dat doet het tot vandaag nog steeds. Het circulaire loopt als een rode draad doorheen het groeiverhaal. Alle overnames kaderen dan ook steeds in het efficiënter kunnen verwerken van de eigen productie. Zo wordt alle melk in de eigen zuivelfabriek van de Hollebeekhoeve verwerkt tot de heerlijkste zuivelproducten. En in de Merksplasse Brasserie De Bosduif tot smaakvolle gerechten. De korte keten wordt zo dagelijks in de praktijk gebracht. Alle restproducten zoals mest krijgen een meerwaarde door deze om te zetten in groene stroom en organische meststoffen (bij Fertikal), enz. Ook het afvalwater wordt gezuiverd en er wordt gestreefd naar CO2-neutraliteit. Dankzij de diversificatie is de cirkel vandaag dan ook helemaal rond. Niets gaat verloren, alles wordt (her)gebruikt. Op die manier wordt een grote steen bijgedragen aan de circulaire economie.

Groeien om te bloeien

Groeien is geen doel op zich maar wel noodzakelijk om vandaag op een verantwoorde en duurzame manier aan landbouw te doen. Stilstaan is immers achteruitgaan, en laat dat net juist hetgeen zijn dat de Quirynens vooral niet willen.

Zo worden er vandaag nieuwe stallen gebouwd die een echte thuis zijn voor de koeien, de biogasinstallatie in Merksplas wordt vernieuwd zodat er nog minder nuttige stoffen verloren gaan en de geurhinder tot het absolute minimum beperkt wordt, de gloednieuwe zuivelproductiehal van de Hollebeekhoeve staat in de steigers net zoals een nieuwe biogasinstallatie ernaast, de waterzuivering wordt geoptimaliseerd met als eindresultaat zo goed als drinkbaar water en de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen. Verder worden de nieuwste technieken op de voet gevolgd waardoor bemesting, transport enz. optimaal en in eigen beheer kunnen gebeuren.

homepage

Met de blik vooruit

Het ondernemerschap zit diep in de genen van de Quirynens. Soms tegen de wind in, maar liefst met de blik vooruit. Altijd is er wel een uitdaging te vinden. Risico’s nemen hoort daarbij, maar steeds met respect voor mens, dier en milieu. Dat is wat de Quirynen Groep zal blijven doen, ook al is het soms moeilijk opboksen tegen het negatief imago dat onze landbouw vandaag kent. Sommigen hunkeren naar het kleinschalige van weleer, maar dit biedt geen enkele oplossing voor de uitdagingen van vandaag omtrent milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Integendeel, enkel door de modernste technieken te omarmen en te investeren in de meest performante productiemethodes bekom je (h)eerlijk voedsel, de beste leefomstandigheden voor de dieren en een gezond milieu.

Dat is waar de Quirynen Groep voor staat en gaat!

groep-quirynen-groepsfoto